05/02/2008
Μεσαιωνική Ταβία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Στους πρόποδες του Μαίναλου ήταν χτισμένη η μεσαιωνική Ταβία. Η πόλη ήταν σημαντικό πολιτιστικό κέντρο τον 15ο αι. Λέγεται ότι οι μοναχοί της Μονής Πηγανούσης Ορεινού, επισκέπτονταν συχνά την πόλη για να ασκηθούν στη ζωγραφική τέχνη. Η πόλη είχε και κάστρο, ερείπια του οποίου φαίνονται και σήμερα. Ο επισκέπτης μπορεί να διακρίνει χαλάσματα του τείχους, διαφόρων κτισμάτων, πύργων και δύο πυλών. Φαίνεται ότι για το χτίσιμο του χρησιμοποιήθηκαν και αρχαία δομικά υλικά από οικισμό που πρέπει να προϋπήρχε στην περιοχή (πιθανώς η αρχαία Διπαία). Τα ερείπια ακόμα και σήμερα μαρτυρούν τη σπουδαιότητα της πόλης αυτής.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.