25/10/2007
Αρχαία πόλη Σελλασία

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Η Αρχαία Σελλασία βρισκόταν στο δρόμο που οδηγούσε από τη Σπάρτη προς την Αρκαδία. Η ακριβής θέση της αρχαίας Σελλασίας δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα. Το 370 π.Χ. λεηλατήθηκε και πυρπολήθηκε από τους Θηβαίους του Επαμεινώνδα. Εδώ έγινε και η περίφημη μάχη ( 222 π.Χ.), μεταξύ Σπαρτιατών και Μακεδόνων, που οδήγησε στην καταστροφή της πόλης και στην είσοδο του βασιλιά της Μακεδονίας Αντιγόνου Γ’ στη Σπάρτη.


Αρχαία πόλη Σελλασία

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.