05/02/2008
Βάστα Μεγαλόπολης

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το μικρό χωριό Βάστα Μεγαλόπολης έχει γίνει πανελληνίως γνωστό για το μικρό ξωκλήσι της Αγ. Θεοδώρας που βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό. Το εκκλησάκι που στη στέγη του έχουν φυτρώσει 17 μεγάλα δέντρα, αποτελεί μοναδικό φαινόμενο.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.