05/02/2008
Μόνη Αγ. Ελεούσας Βλαχέρνας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σε βράχο πάνω από το χωριό Βλαχέρνα, κάποτε βρισκόταν το κάστρο του Μπεζενίκου. Μέσα στο κάστρο λειτουργούσε και η Μονή Αγ. Ελεούσας. Η μονή ιδρύθηκε γύρω στο 1300. Σήμερα το μοναστήρι δε λειτουργεί και σώζεται μόνο το καθολικό. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Παναγία και γιορτάζει στις 15/8. Η πρόσβαση στο ναό γίνεται με παλιά σκάλα με πέτρινα σκαλοπάτια, αλλά η θέα αποζημιώνει τον επισκέπτη.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.