05/02/2008
Μονή Παναγίας Βλαχέρνας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κοντά στο χωριό Βλαχέρνα, σε σπηλιά του όρους Καστανιά σώζεται το καθολικό της Μονής Παναγίας Βλαχέρνας. Η παράδοση λέει ότι η εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε εκεί ανήκε στη Μονή Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολης. Το μοναστήρι που σήμερα δε λειτουργεί, γιορτάζει στις 2/7.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.