05/02/2008
Μονή Αγ. Θεοδώρων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Παλαιό βυζαντινό μοναστήρι, μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Βυτίνα. Ιδρύθηκε από τους Παλαιολόγους και τον 17ο αι. μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση. Δε λειτουργεί πια ως μοναστήρι, αλλά αποτελεί μετόχι της Μονής Κερνίτσας. Κάτω από το μοναστήρι κυλούν τα νερά του ποταμού Μυλάοντα και σε κοντινή απόσταση, στη θέση Ελληνικά, βρίσκονται και τα ερείπια του αρχαίου Μεθύδριου.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.