05/02/2008
Αλέα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το μικρό χωριό είναι χτισμένο πάνω στα ερείπια τμήματος της αρχαίας Τεγέας. Έτσι, στο χωριό βρίσκονται τα ερείπια του ναού της Αθηνάς Αλέας, που λατρευόταν στην περιοχή. Στην Αλέα υπάρχει επίσης και το αρχαιολογικό μουσείο Τεγέας, καθώς και μία λαογραφική συλλογή που εκτίθεται στο Πνευματικό Κέντρο.Κοντά στο σημερινό χωριό πιστεύεται ότι βρισκόταν και η αρχαία πολίχνη Αλέα. Ο αρχαίος οικισμός ήταν χτισμένος στο δρόμο που ένωνε την Αργολίδα με την Αρκαδία. Εκτός από το ναό της Αθηνάς, σύμφωνα με μαρτυρίες εκεί υπήρχαν και οι ναοί της Εφεσίας Άρτεμης και του Διονύσου, όπου οργανώνονταν κάθε χρόνο γιορτές προς τιμή του θεού.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.