05/02/2008
Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αν και μικρό το αρχαιολογικό μουσείο Τεγέας, διαθέτει μία αξιόλογη συλλογή αρχαιοτήτων, οι περισσότερες προερχόμενες από το ναό της Αλέας Αθηνάς, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Τεγέας. Το ίδιο το πετρόχτιστο κτίριο του μουσείου κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου αι. σε οικόπεδο δωρεάς του Τεγεάτη Μητροπολίτη Νείλου με ιδιωτικές δαπάνες του Ιδρύματος Στασινόπουλου. Το μουσείο σήμερα φιλοξενεί έργα του κατασκευαστή και γλύπτη του ναού της Αλέας Αθηνάς, Σκόπα, που ήταν από τους σημαντικότερους της αρχαιότητας. Μαζί με τα έργα του μεγάλου δημιουργού, υπάρχουν αναθηματικά ανάγλυφα, επιτύμβιες στήλες, τμήματα αγαλμάτων, πλήθος αντικειμένων, κα. Αξίζει να αναφερθούμε στα αετώματα που κάποτε διακοσμούσαν το ναό, τμήματα των οποίων υπάρχουν στο μουσείο, με αναπαραστάσεις μυθολογικών θεμάτων, καθώς και στο κεφάλι κόρης που αντίγραφο του βρίσκεται στο μουσείο (το πρωτότυπο βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

τηλ. 2710 556540


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.