05/02/2008
Θεόκτιστο

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το μικρό χωριό με τα άφθονα νερά και τις παραδοσιακές βρύσες διαθέτει όμορφες εκκλησίες με κεντρική την εκκλησία των Αγ. Θεοδώρων, καθώς και το Δρακοπούλειο λαογραφικό μουσείο, δωρεά των αδερφών Δρακόπουλων που κατάγονται από εκεί. Από τα γνωστά προϊόντα του χωριού είναι τα τυριά που παράγονται στα δύο σύγχρονα τυροκομεία. Στο χωριό γίνεται πανηγύρι στις 15/8


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.