05/02/2008
Καλτεζές

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Οι Καλτεζές είναι ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας μέσα σε ένα μαγευτικό καταπράσινο τοπίο. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό βρίσκεται η ιστορική Μονή Καλτεζών, χώρος Συνέλευσης της Πελοποννησιακής Γερουσίας, που επέλεξε την Πρώτη Διοίκηση του Έθνους (26/5/1821).


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.