05/02/2008
Καμενίτσα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πάνω από τον ποταμό Μυλάοντα, μέσα στο πράσινο βρίσκεται η Καμενίτσα. Η περιοχή έχει ίχνη κατοίκησης από τους νεολιθικούς χρόνους, καθώς κοντά στο χωριό (λόφος Σακοβούνι) έχει βρεθεί οικισμός αυτής της περιόδου. Ο οικισμός κατοικήθηκε μέχρι τους ύστερους Μυκηναϊκούς χρόνους, όπως φανερώνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα. Κάποιοι αρχαιολόγοι ταυτίζουν αυτόν τον οικισμό με την αρχαία πόλη Ενίσπη, που αναφέρεται από τον Όμηρο, για τη συμμετοχή της στον Τρωικό πόλεμο. Κοντά στην είσοδο του χωριού (θέση Παναγία) βρίσκεται σπήλαιο με νεολιθικά ευρήματα, κυρίως οστά και αγγεία. Στη θέση Αγ. Σωτήρα σώζονται λείψανα αρχαίου οικισμού, πιθανώς του αρχαίου Τορθύνιου και τέλος υπάρχουν αρκετά τμήματα μεσαιωνικών οχυρώσεων στις θέσεις Αβύσαινα και Κάστρο. Η ευρύτερη περιοχή προσφέρεται για πεζοπορία και μοναδική θεωρείται η σχεδόν 11ωρη διαδρομή από την Καμενίτσα στη Βυτίνα, κατά μήκος του ποταμού Μυλάοντα, αφού περνά από μοναστήρια, γεφύρια και παλιούς ερειπωμένους νερόμυλους.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.