05/02/2008
Κανδήλα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Γραφικό χωριό του Δήμου Λεβιδίου στο δρόμο που ενώνει την Αρκαδία με την ορεινή Κορινθία. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα εύφορη και ο κάμπος της Κανδήλας παράγει πολλά προϊόντα. Η περιοχή γύρω από το χωριό είναι πλούσια σε νερά. Λίγο έξω από το χωριό βρίσκεται και η ονομαστή Μονή Κανδήλας.Στην Κανδήλα γιορτάζονται παραδοσιακά οι Απόκριες.


Το χωριό Κανδήλα
Άποψη του οικισμού Κανδήλα
Πλατεία του οικισμού Κανδήλα
Παλαιό σχολείο Κανδήλας

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.