05/02/2008
Αρχαία Βρένθη

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αρχαία κώμη της αρχαίας Παρασσίας. Η Παρασσία ήταν περιοχή της Αρκαδίας και περιλάμβανε δεκάδες οικισμούς. Είχε κέντρο τη Λυκόσουρα. Οι οικισμοί της Παρασσίας εγκαταλείφθηκαν μετά το 371 π.Χ. όταν και ιδρύθηκε η Μεγαλόπολη από τον Επαμεινώνδα και μετοίκισαν εκεί. Την ίδια τύχη είχε και η Βρένθη. Ο Παυσανίας επισκέφθηκε τη εγκαταλειμμένη κώμη το 176 μ.Χ., αλλά βρήκε μόνο ερείπια. Η ακριβής τοποθεσία της αρχαίας Βρένθης δεν είναι ακόμα ξεκαθαρισμένη. Κάποιοι την τοποθετούν στην σημερινή Καρύταινα και άλλοι στο Παλαιόκαστρο.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.