25/10/2007
Γεράκι. Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Ο Ι. Ν. του Αγίου Αθανασίου βρίσκεται στο νεκροταφείο του χωριού Γεράκι, 40 χλμ. νοτιοανατολικά της Σπάρτης. Είναι τετράστυλος σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο ναός του 12ου αιώνα. Στη τοιχοδομία του έχει εντοιχισμένα αρχαία αρχιτεκτονικά τεμάχια. Οι τοιχογραφίες του, που εν μέρει διατηρούνται, χρονολογούνται μεταξύ του τέλους του 13ου αιώνα και τις αρχές του 14ου.


Γεράκι. Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.