06/02/2008
Λεοντάρι

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το χωριό είναι έδρα του Δήμου Φαλαισίας. Η περιοχή διαθέτει μία πλούσια βυζαντινή, μεσαιωνική και νεότερη ιστορία. Δείγματα αυτής της ιστορίας είναι μεταξύ άλλων, οι βυζαντινές εκκλησίες. Στην κεντρική πλατεία ο επισκέπτης μπορεί να δει το Βυζαντινό ναό των Αγ. Αποστόλων του 14ου αι., με θαυμαστή αρχιτεκτονική, εξαιρετικές αγιογραφίες, μαρμάρινο τέμπλο και ψηφιδωτά δάπεδα. Αξιόλογη αρχιτεκτονική έχει και ο Βυζαντινός ναός του Αγ. Αθανασίου, στο κάστρο. Στον μεσαίωνα η περιοχή ήταν τμήμα της φράγκικης βαρονίας της Βελιγοστής. Το κάστρο δίπλα στο χωριό, μαρτυρά το μεσαιωνικό παρελθόν. Σήμερα από το κάστρο δε σώζονται πολλά, μόνο τμήματα των τειχών και μίας δεξαμενής. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό βρίσκεται και το αξιόλογο Βυζαντινό μοναστήρι της Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπούρα.Στις αρχές Αυγούστου στο χωριό οργανώνονται εκδηλώσεις, τα Φαλαισιώτικα.


Άποψη του οικισμού Λεοντάρι
Άποψη πλατείας Λεονταρίου
Πλατεία Λεονταρίου
Εκκλησία οικισμού Λεοντάρι

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.