06/02/2008
Καλλιάνι

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το χωριό του Δήμου Τροπαίων είναι χτισμένο πάνω από το φαράγγι του ποταμού Τουθόα και έχει άφθονα νερά και πηγές. Στο χωριό υπάρχει η όμορφη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου. Στα νερά του ποταμού λειτουργεί εκτροφείο πέστροφας.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.