06/02/2008
Μουριά

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το μικρό χωριό είναι χτισμένο στις όχθες της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα. Η περιοχή γύρω από το χωριό προσφέρεται για πεζοπορία και για δραστηριότητες στη λίμνη. Τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν πέφτει η στάθμη της λίμνης εμφανίζεται της Κυράς το Γεφύρι. Η πετρόχτιστη γέφυρα είναι του 13ου αι., όταν στην περιοχή υπήρχαν Φράγκοι ηγεμόνες και συνέδεε το βόριο και το νότιο τιμάριο της Κερπινής, της Βαρονίας της Άκοβας. Το γεφύρι έχει το όνομα της Κυράς της Άκοβας, Μαργαρίτας, κόρης του ιδρυτή της Βαρονίας, Γοδεφρείγου Βιλλαρδουίνου. Το πεντάτοξο γεφύρι έχει μήκος 54μ. και πλάτος περίπου 2μ. Τα νερά της τεχνητής λίμνης το σκεπάζουν τους χειμερινούς μήνες και έτσι η ΔΕΗ είχε παραχωρήσει πλωτό πορθμείο. Όμως το 2002 κατασκευάστηκε σύγχρονη γέφυρα για να ενώνονται οι δύο όχθες.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.