05/02/2008
Νεοχώρι Μαντινείας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μικρό χωριό του Δήμου Κορυθίου. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό βρίσκεται η Μονή Βαρσών. Στο χωριό κάθε Αύγουστο διοργανώνεται η γιορτή της πατάτας, με διαγωνισμό μαγειρικής και παραδοσιακό γλέντι.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.