06/02/2008
Αγιωργίτικα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Λίγο έξω από το μικρό χωριό βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα των προϊστορικών χρόνων. Είναι ένας μεταλλουργικός κλίβανος που λειτουργούσε πριν περίπου 4000 χρόνια. Πρόκειται για άρτιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας μετάλλου και περιλαμβάνουν πλυντήρια, δεξαμενές και εργαστήρια. Εκεί δουλεύονταν τοπικά μεταλλεύματα, όπως φαίνεται από ίχνη που υπάρχουν ακόμα και σήμερα.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.