06/02/2008
Ορχομενός

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο Ορχομενός είναι ένα μικρό χωριό του Δήμου Λεβιδίου, δίπλα στον Αρχαίο Ορχομενό. Εκεί κοντά πάνω σε λόφο βρίσκονται τα ερείπια μεσαιωνικού κάστρου. Το πότε ακριβώς χτίστηκε το κάστρο δεν είναι γνωστό, όμως για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν τμήματα από τα τείχη του αρχαίου Ορχομενού. Μέσα στο κάστρο υπάρχουν ίχνη διαφόρων κτισμάτων, όπως μικρού πύργου και υπόγειας δεξαμενής.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.