06/02/2008
Μονή Παναγίας Ορθοκωστάς

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πρόκειται ουσιαστικά για δύο μοναστήρια. Η παλαιά μονή ιδρύθηκε τον 10ο αι. και η νέα μονή ιδρύθηκε τον 17ο αι. Η μονή πυρπολήθηκε από τον Ιμπραήμ και ανακαινίστηκε τον 19ο αι. για να αποκατασταθούν οι ζημιές. Στη μονή φυλάσσονται ιερά λείψανα και ιστορικό αρχείο του 18ου αι. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο φυλάσσονταν στο μοναστήρι η εικόνα της Παναγίας Ορθοκωστάς, έργο πιθανώς του Ευαγγελιστή Λουκά. Αργότερα, λόγω της κατάκτησης της Πελοποννήσου από τους Οθωμανούς, η εικόνα μεταφέρθηκε για προστασία στο Ενετοκρατούμενο Ναύπλιο. Σήμερα η εικόνα βρίσκεται στη Βενετία.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.