06/02/2008
Μονή Παλαιοπαναγίας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πρόκειται για ένα πολύ γραφικό μοναστήρι, σε πολύ όμορφη τοποθεσία, αφιερωμένο στην Παναγία. Η μονή φαίνεται να ιδρύθηκε τον 14ο αι. αρχικά, αλλά αργότερα εγκαταλείφθηκε και επανιδρύθηκε τον 18ο αι.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.