25/10/2007
Γκραβούρα Μονεμβασίας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Μονεμβασία επί Ενετικής κατοχής. Εκ της Γενναδείου βιβλιοθήκης.Α: Παλαιός Πύργος Β: Φρούριον C: Πύλη του Άνω Φρουρίου D: Πυροβολεία του Φρουρίου Ε: Κάτω Φρούριον – Πόλις G: Γέφυρα κατεστραμμένη από τους Βενετούς Η: Κάστρο – Πύργος κτισμένος από τους Βενετούς δια εμπόδισιν βοηθείας. [Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993]


Γκραβούρα Μονεμβασίας
(Φωτογραφία: Ι.Κ. Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.