06/02/2008
Μονή Αιμυαλών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Χτισμένη πάνω στο βράχο με υπέροχη θέα, βρίσκεται η μονή Αιμυαλών του 16ου αι. Η αγιογράφηση είναι του 17ου αι. και γιορτάζει στις 8/9.


Μονή Αιμυαλών

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.