06/02/2008
Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Αμπελακίου

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σε δύσβατη περιοχή, μέσα σε χαράδρα, βρίσκεται η μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου. Σε μία σπηλιά στη χαράδρα βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας της Μακελαρίτισσας, μαζί με τα οστά κάποιου Ασκητή. Η παράδοση λέει ότι ο Ασκητής κρύφτηκε στη σπηλιά, μαζί με την εικόνα, για να γλιτώσει από τους Τούρκους ποτ κατέστρεψαν το μοναστήρι. Τα οστά του Ασκητή και η εικόνα φυλάσσονται στο μοναστήρι. Η εικόνα αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά και θεωρείται θαυματουργή. Το μοναστήρι γιορτάζει στις 8/9.


Ι.Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Αμπελακίου
(Φωτογραφία: Copyright: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας))

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.