06/02/2008
Μονή Ζωοδόχου Πηγής Κλειβωκάς

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η μονή είναι χτισμένη σε βράχο και φαίνεται να ιδρύθηκε πριν από τον 11ο αι. Η μονή καταστράφηκε αρκετές φορές στη διάρκεια της ιστορίας της. Κατά την καταστροφή της προγενέστερης μονής, χάθηκε η εικόνα της Παναγίας. Έπειτα από αρκετά χρόνια και ύστερα από το όνειρο ενός χωρικού, η εικόνα βρέθηκε στο σημείο που είναι χτισμένη η σημερινή μονή. Και αυτή η εικόνα αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά. Γιορτάζει της Ζωοδόχου Πηγής και στις 2/2, 23/8 και 21/11.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.