06/02/2008
Μονή Παναγίας Μακρυσίου

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχετικά νέο μοναστήρι του 19ου αι., σε όμορφη τοποθεσία. Γιορτάζει στις 15/8.


Μονή Παναγίας Μακρυσίου

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.