25/10/2007
Γκραβούρα του Γυθείου

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Γκραβούρα του Γυθείου [Μαραθονήσι]. Εμπορικός λιμένας ιδίως από τις αρχές του 19ου αιώνα. Από τη Γεννάδειο βιβλιοθήκη. Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993


Γκραβούρα του Γυθείου
(Φωτογραφία: Ι.Κ. Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.