25/10/2007
Φρούριο Ζαρνάτας.Γκραβούρα

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Πανοραμική άποψη του φρουρίου Ζαρνάτας πλησίον του Κάμπου Αβίας. Εκ της Γενναδείου βιβλιοθήκης. Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993


Γκραβούρα του φρουρίου Ζαρνάτας
(Φωτογραφία: Ι.Κ. Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.