25/10/2007
Φρούριο Μονεμβασίας. Γκραβούρα

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Νοτιοδυτική άποψη του φρουρίου και του λιμένα Μονεμβασίας. Από τη Γεννάδειον βιβλιοθήκη. Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993


Γκραβούρα του Φρουρίου Μονεμβασίας
(Φωτογραφία: Ι.Κ. Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.