15/02/2008
Αρκαδικά Βουνά

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Οι οροσειρές του Μαινάλου και του Πάρνωνα δεσπόζουν στο μεγαλύτερο μέρος του νομού. Το αρκαδικό τοπίο, με τα δάση, τα άγρια βουνά του, τα μοναχικά βοσκοτόπια του και τις μαγευτικές ρεματιές του παραμένει αμόλυντο σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού. Ο ορεινός αυτός νομός συναρπάζει με την ομορφιά των ορεινών τοπίων του και την παρθένα ομορφιά του, εμπνέοντας κατά καιρούς ποιητές (Βυργίλιο) και ζωγράφους (Poussin). Τα πιο σημαντικά βουνά του νομού είναι τα όρη του Πάρνωνα(1.936 μ.) Ολύγιρτος (1.935 μ.), Λύκαιο (1.420 μ.),Κτενιάς (1.599 μ.), Τραχύ (1.616 μ.), και ο Ταΰγετος (2.407 μ.)


Αρκαδική Οροσειρά

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.