15/02/2008
Μαίναλο

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βρίσκεται στο νομό Αρκαδίας και είναι το σημαντικότερό του βουνό. Αποτελεί σπόνδυλο των βουνών της Πελοποννήσου και δεσπόζει στα βόρεια της Τρίπολης. Στην αρχαιότητα το θεωρούσαν ιερό βουνό και πίστευαν πως έμενε σε αυτό ο τραγοπόδαρος Θεός Πάνας και οι Δρυάδες. Κυριότερες από τις κορυφές του είναι η Απάνω Χρέπα (1.559μ) και η Πατερίτσα (1.935μ).στα βόρεια


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.