15/02/2008
Ποταμός Λούσιος

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο ποταμός Λούσιος πηγάζει από την περιοχή της αρχαίας Θεισόας και από την κορυφογραμμή των βουνών των Λαγκαδίων. Οι κυριώτερες πηγές του βρίσκονται στο χωριό Καρκαλού, Καλονέρι και Δημητσάνα καταλήγοντας στον Αλφειό. Στη διαδρομή του ο Λούσιος ποτίζει καλλιεργημένες εκτάσεις, σχηματίζει καταρράκτες δίνοντας ζωή στην πανίδα και στη χλωρίδα της περιοχής. Η αρχαία Αρκαδική παραδοση αναφέρει ότι η ονομασία του οφείλεται στο οτι εκεί λούστηκε, κρυφά από τον Κρόνο, ο νεογέννητος Δίας.


Rafting στον Λούσιο
Ο Λούσιος Ποταμός

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.