25/10/2007
Γύθειο Πύργος του Τζανετάκη Γρηγοράκη

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Ο πύργος Τζανετάκη Γρηγοράκη βρίσκεται στο νησί Κρανάη, που ήταν η έδρα του 3ου Μπέη της Μάνης του Τζανέμπεη και πολλών άλλων επιφανών ανδρών της οικογένειας Γρηγοράκη.


Γύθειο Πύργος του Τζανετάκη Γρηγοράκη

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.