20/02/2008
Μαύρη πέυκη

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Είναι δέντρο αειθαλές, ευρύτερα γνωστό με τα κοινό όνομα αγριόπευκο και το ύψος του φτάνει συνήθως τα 20-40μ. Η μαύρη πεύκη εμφανίζεται σε υψόμετρα από 600-2.150 μ. και έχει μεγάλη διάδοση στην Ελλάδα καθώς μπορεί να αναπτυχθεί σε φτωχά και ξηρά εδάφη. Κυριαρχεί στο βόρειο τμήμα του Πάρνωνα, στις πιο θερμές και ηλιόλουστες περιοχές. Οι εκτεταμένες εκτάσεις της παρουσιάζουν μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον ενώ στην περιοχή η Μαύρη Πεύκη εμφανίζεται είτε μεμονωμένα, είτε σε συστάδες. Λόγω της σπανιότητάς του σχηματίζει οικότοπους προτεραιότητας για προστασία, βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.