25/10/2007
Το αρχαίο θέατρο Γυθείου

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Βρίσκεται στη θέση Παλαιόπολη και κατασκευάστηκε την εποχή της ρωμαιοκρατίας και συγκεκριμένα κατά τους πρώιμους αυτοκρατορικούς χρόνους. Το αρχαίο θέατρο μαζί με ένα τμήμα της αρχαίας αγοράς αποκαλύφτηκαν από την Αρχαιολογική Εταιρία στα τέλη του 20ου αιώνα.


Το αρχαίο θέατρο Γυθείου

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.