25/10/2007
Δήμος Σμύνους το κάστρο της Μπαρδούνιας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Βρίσκεται κοντά στην κωμόπολη Άγιος Νικόλαος που είναι η έδρα του δήμου Σμύνους και έχει κτιστεί πάνω σε έναν βράχο, που ξεπροβάλει στην όχθη του ποταμού Σμύνους. Το πότε κτίστηκε δεν έχει ακόμα σαφώς προσδιοριστεί. Από τα ερείπια του κάστρου διαφαίνεται η βενετσάνικη τεχνική καθώς και αρκετές μετατροπές που πραγματοποίησαν σε αυτό οι Τούρκοι.


Δήμος Σμύνους το κάστρο της Μπαρδούνιας

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.