20/02/2008
Λάδι

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η Αρκαδία παράγει κάποιες ποσότητες παρθένου ελαιόλαδου εξαιρετικής ποιότητας. O περιηγητής πρέπει να δοκιμάσει μόλις επισκεφθεί την Αρκαδία, το ελαιόλαδο που παράγεται στην περιοχή του Πάρνωνα καθώς και το λάδι Μανάκι των Δολιανών.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.