21/02/2008
Το Κλίμα της Αρκαδίας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το κλίμα της περιοχής, είναι Μεσογειακού τύπου με βιοκλιματικό χαρακτήρα μεταξύ έντονου Μεσο-Μεσογειακού και ασθενούς Μεσο-Μεσογειακού τύπου, της τάξης των 70 περίπου κατά μέσο όρο βιολογικά ξηρών ημερών κατά την θερινή και ξηρά περίοδο. Οι κυριαρχούντες άνεμοι είναι οι Βόρειοι, Δυτικοί και Νοτιοδυτικοί. Το κλίμα του νομού Αρκαδίας, εκτός από τις χαμηλές παραλιακές περιοχές, είναι μάλλον ψυχρό και ηπειρωτικό. Αν και τα παράλια της Πελοποννήσου εντάσσονται στις θερμότερες ζώνες της χώρας, στην αρκαδική ενδοχώρα οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλότερες. Τον χειμώνα το ψύχος είναι δριμύ, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, λόγω του ορεινού χαρακτήρα της περιοχής. Ενδεικτικά η ελάχιστη θερμοκρασία στην Τρίπολη τον Ιανουάριο φθάνει το πολύ τους 1,2°C, ενώ η απόλυτη ελάχιστη κατεβαίνει μέχρι τους –18°C. Οι βροχοπτώσεις ξεπερνούν τα 800 χιλιοστά, οι οποίες είναι αυξημένες στην ενδοχώρα, ενώ υπάρχει μία σταδιακή μείωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.