25/10/2007
Ενετικά στοιχεία Πληθυσμού της Λακωνίας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Πίνακας που καταγράφει τα ενετικά στοιχεία του Πληθυσμού της Λακωνίας 1691 – 1700. Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993


Ενετικά στοιχεία Πληθυσμού της Λακωνίας
(Φωτογραφία: Ι.Κ.Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.