22/02/2008
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγαλόπολης

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το 1987 ιδρύθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγαλόπολης το οποίο στεγάζεται σε κτίριο στο κέντρο της Μεγαλόπολης. Σκοπός της τοπικής κοινωνίας είναι να μεταστεγαστεί σε παραδοσιακό κτίριο και να πάρει την μορφή υπερτοπικού Μουσείου. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει εκεί αρχιτεκτονικά μέλη και όστρακα που βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Μεγαλόπολης και αντικείμενα των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 27910-23275


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.