22/02/2008
Πολεμικό Μουσείο Τρίπολης

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πολεμικό Μουσείο της Τρίπολης στεγάζεται στον πρώτο όροφο του νεοκλασικού σπιτιού του Μαλλιαρόπουλου στην κεντρική πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Κύρια φιλοδοξία του είναι να προβάλλει θέματα της νεώτερης ελληνικής αλλά και της γενικότερης ιστορίας που συνδέονται με την περιοχή της Αρκαδίας. Από τα εκθέματα τα πιο σημαντικά είναι αυτά από την Επανάσταση του 1821, τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, τον 1ο Παγκόσμιο πόλεμο, την Μικρά Ασία, τη Γερμανική Κατοχή και την Απελευθέρωση.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710-234410


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.