22/02/2008
Μουσείο Αλεξάνδρου Παπαναστασίου

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Μουσείο Αλεξάνδρου Παπαναστασίου ιδρύθηκε το 1976 και βρίσκεται στο Λεβίδι. Στεγάζεται σε χώρο του Δημαρχείου περιλαμβάνοντας πλούσιο φωτογραφικό υλικό και προσωπικά αντικείμενα του δημοκράτη πολιτικού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Στα προσωπικά αντικείμενα περιλαμβάνονται αντικείμενα από το γραφείου του και την καθημερινή του ζωή. Στο μουσείο στεγάζεται επίσης και η προσωπική του βιβλιοθήκη που αποτελείται από 2.000 τόμους.

Πληροφορίες στο Tηλέφωνο: 27960-22211


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.