22/02/2008
Το Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πολύ κοντά στη Δημητσάνα βρίσκεται το μουσείο Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας στο Κεφαλάρι του Αϊ-Γιάννη και είναι μοναδικό στα Βαλκάνια ως πρότυπο υπαίθριο μουσείο. Στο κεφαλάρι σήμερα έχει κτιστεί το εκκλησάκι του Αϊ-Γιάννη, ενώ κατά την περίοδο της Επανάστασης λειτουργούσαν εκεί μπαρουτόμυλοι και βυρσοδεψεία. Τα κτίρια του μουσείου ανήκουν στη Μονή Αιμυαλών και η χρήση τους παραχωρήθηκε στο Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα της ΕΤΒΑ το οποίο ίδρυσε και λειτούργησε το μουσείο το 1997. Κύριος σκοπός της λειτουργίας του αποτελεί η διάσωση και η κατανόηση της γνώσης για την παραδοσιακή τεχνολογία της υδροκίνησης στην ευρύτερη περιοχή, η οποία ξεκίνησε το 16ο αιώνα. Στο χώρο του μουσείου υπάρχουν κτίσματα και μηχανισμοί που αποτελούν ένα μικρό δείγμα των ερειπωμένων σήμερα βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούσαν την τότε ανθηρή οικονομία των γύρω χωριών. Ο επισκέπτης μπορεί να δει το σπίτι του μυλωνά, το σπίτι του βυρσοδέψη και ένα ρακοκάζανο.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 27950-31630


Το Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.