26/02/2008
Βιβλιοθήκη Τρίπολης

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Στο κέντρο της πόλης κοντά στην πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη βρίσκεται ένα από τα ελάχιστα διασωζόμενα κτήρια στην Τρίπολη από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το λεγόμενο "Ματζούνειο". Χτίστηκε την περίοδο 1854-1856 επί δημαρχίας Δ. Γαλανόπουλου με κύριο σκοπό να αποκτήσει η Τρίπολη ένα ευπρόσωπο ίδρυμα που θα στεγάσει τη βιβλιοθήκη της πόλης.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.