25/10/2007
Απεικόνιση αιχμάλωτων χριστιανών

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Απεικόνιση αιχμάλωτων χριστιανών που οδηγούνται βίαια προς τα σκλαβοπάζαρα. Από τη Γεννάδειο βιβλιοθήκη. Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993[Φωτογρ. Ι.Κ. Στάππας]


Απεικόνιση αιχμάλωτων χριστιανών
(Φωτογραφία: Ι.Κ.Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.