25/10/2007
Η Γέφυρα του Ευρώτα

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Απεικόνιση της γέφυρας του Ευρώτα [Κοπάνου]. Έτος κτήσεως 1749. Κατέρρευσε το 1902. Φωτογραφία από την Γεννάδειον βιβλιοθήκη.
Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993


Η Γέφυρα του Ευρώτα
(Φωτογραφία: Ι.Κ. Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.