07/03/2008
Ορεινό Κορακοβούνι

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το ορεινό χωριό είναι η κατοικία των κατοίκων του Κορακοβουνίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι χτισμένο στις πλαγιές του Πάρνωνα. Η βρύση και τα πλατάνια προσφέρουν δροσιά στους επισκέπτες. Κοντά στο χωριό βρίσκεται η Μονή Αγίου Γεωργίου Ενδύσσενας.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.