07/03/2008
Παλούμπα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το χωριό είναι έδρα του δήμου Ηραίας. Από την όμορφη πλατεία ο επισκέπτης έχει υπέροχη θέα σε όλη την περιοχή ως και το Ιόνιο πέλαγος. Στην πλατεία, κάτω από τα πλατάνια βρίσκεται η προτομή του αγωνιστή της επανάστασης Δ. Πλαπούτα, που καταγόταν από το χωριό. Το σπίτι των Πλαπουταίων βρίσκεται ερειπωμένο κόντα στην πλατεία. Επίσης από εδώ καταγόταν και ο Λ. Λιακόπουλος, οπλαρχηγός της επανάστασης, το σπίτι του οποίου διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ο χώρος είναι επισκέψιμος και φυλάσσονται προσωπικά αντικείμενα του αγωνιστή και άλλα ιστορικά κειμήλια. Στην πλατεία του χωριού βρίσκεται και ο ναός του Αγ. Γεωργίου (19ος αι.). Κοντά στο χωριό, στη θέση Λενικό, διακρίνονται τμήματα αρχαίας οχύρωσης. Πιθανότατα πρόκειται για την ακρόπολη των αρχαίων Μελαινών, ενός σημαντικού δήμου της αρχαίας Ηραίας. Τον αρχαίο οικισμό αναφέρει και ο Παυσανίας. Επίσης γνωρίζουμε ότι οι Μελαινές αποτελούσαν σταθμό στο ρωμαϊκό δρόμο που ένωνε την Ολυμπία με τη Μεγαλόπολη.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.