07/03/2008
Παραλογγοί

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Οι Παραλογγοί είναι ένα μικρό χωριό του Δήμου Κοντοβαζαίνης, τυπικό δείγμα των παραδοσιακών χωριών της ορεινής Αρκαδίας. Με τα όμορφα πετρόχτιστα σπίτια, τα πλατάνια, την παραδοσιακή βρύση, έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος οικισμός. Κοντά στο χωριό υπάρχει και πέτρινο γεφύρι φτιαγμένο από τους Λαγκαδινούς μαστόρους.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.